catnepal porno
Burslar - Türkiye'nin Eğitim Rehberi Portalı Burslar - Türkiye'nin Eğitim Rehberi Portalı

E- Bülten için e-posta adresinizi kaydediniz

Kurum Giriş
Kullanıcı Adı

Şifre
Sık Ziyaret Edilenler
Burslar

1884 Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

Sadece İstanbul’daki Devlet Üniversiteleri’nde öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir.Başvurular 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında internet kanalı ile yapılmaktadır.

Gazi Umur Paşa Cd. No:32 Balmumcu Plaza 2 D:3 Balmumcu - İstanbul
Tel: (0212) 216 58 50; (0212) 560 80 92
Faks: (0212) 266 32 07
www.1884vakfi.org


19 Mayıs Üniversitesi Vakfı

19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine, yaklaşık 150 burs veriyor. Geçen yıl 100 YTL olan burs miktarının bu yıl ne kadar olacağı belli değil. Burs alacak öğrenciler üniversite rektörlüğü ve öğrenci işleri tarafından belirlenecek.

Tel: (0362) 457 62 88


21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.

Tel: (0212) 274 15 02
www.yekuv.org


Adana Ticaret Odası

İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.

Tel: (0322) 352 00 52
www.adana-to.org.tr


Adıyaman Eğitim Vakfı

Ankara’da okuyan Adıyamanlı 40 öğrenciye burs veriyor.


Afyon Eğitim Vakfı

Afyon doğumlu öğrencilere burs veren vakıf, maddi durumu yetersiz, başarılı ve okul masrafı ağır olan öğrencilere öncelik tanıyor. Geçen yıl aylık 50 YTL olan burs miktarının bu yılki bedeli ve kontenjanı belli değil. Ayrıntılar eylülde kesinleşecek.

Tel: (0272) 213 60 36


Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı

Türkiye’nin her yerinden yapılan başvuruları değerlendiren vakıf başarılı, maddi olanağı yetersiz, başka kuruluştan burs almayan 85 öğrenciye, ayda 85 YTL burs verecek. Başvurular eylülde, ilk ödeme ekimde başlayacak.

Tel: (0232) 255 79 12


Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.

0212 258 61 20


Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara ili sınırlarında oturan maddi durumu yetersiz 7500 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 25 YTL eğitim yardımı yapıyor


Asım Kocabıyık Vakfı

Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren vakfın önceliği yetim, öksüz veya anne-babası ayrı olan öğrencilere tanıyor. 2006-2007 öğretim yılında 90 öğrenciye 100 milyon burs verildi. Bu burstan mezun oluncaya kadar yararlanmak için yıllık not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması gerekiyor.

Tel: (0212) 251 34 10


Atatürk Vakfı

İstanbul’daki devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Bu yılki kontenjanı belli değil. Geçen yıl 75 öğrenciye ayda 75 YTL verildi. Başvurular 15 -30 Ağustos 2005 arasında öğrenci belgesi, transkript, iki adet fotoğraf, aile çizelgesi ve başvuru dilekçesiyle yapılıyor.

Tel: (0212) 293 26 33


Bahçeşehir Üniversitesi

Öğrencilerine en fazla burs imkanı sağlayan kurum... Mütevelli Heyeti Yüksek Onur Bursu; Türkiye genelinde ilk 100’e giren öğrencilere 9 ay süreyle öğrenim ücretine ek olarak 500 milyon lira burs veriliyor. Rektörlük Onur Bursu; Y-ÖSS sonuçlarına göre Bahçeşehir Üniversitesi’nin herhangi bir programına yerleştirildiği puan türünde Türkiye genelinde ilk 101-500’e giren öğrencilere 9 ay sürece öğrenim ücretine ilaveten 400 milyon liralık burs veriliyor. Mütevelli Heyeti ÖSS Onur Bursu; Türkiye genelinde 501-1000’e giren öğrencilere 9 ay sürece öğrenim ücretine ek olarak verilen 300 milyon lira burs veriliyor. Rektörlük ÖSS Onur Bursu; Türkiye genelinde ilk 1001-2000’e giren öğrencilere dokuz ay süreyle öğrenim ücretine ilave olarak verilen 200 milyon lira veriliyor. ÖSS Onur Bursu ise Türkiye genelinde ilk 2001-3000’e giren öğrencilere 9 ay süreyle öğrenim ücretine ilave olarak 100 milyon lira veriliyor.


Bilkent Üniversitesi

Burslu bölümleri kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmıyor. Dokuz ay boyunca aylık 180 YTL burs veriliyor. Ayrıca Ankara dışından gelen öğrencilere iki kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı tanıyor.

www.bilkent.edu.tr


Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.

Tel: (0312) 424 09 47
www.sydtf.basbakanlik.gov.tr


Boğaziçi Üniversitesi Vakfı

B.Ü. öğrencilerine başarı, gereksinim, özel burs ve yüksek lisans bursu veriyor. Kontenjan ve aylık burs tutarı bütçede ayrılan ödeneklere ve yıl içindeki ödenek artışlarına göre belirleniyor. Burs komitesi ekim ve şubatta toplanıyor.

Tel: (0212) 265 99 46


Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED)

Kendi bünyesindeki öğrencilere burs vermekte, burslar hazırlık ile dört yıllık eğitim süresince veriliyor .Başarı bursunun devam edebilmesi için, dönem not ortalamasının 3,00 ya da üstü olması zorunluluğu var.

Tel : (0212) 2577385


Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa’da okuyan veya Bursalı 1500 lisans öğrencisine burs veriyor. Geçen yıl sekiz ay boyunca 75 YTL ödendi.

www.bursa-bld.gov.tr


Ciner Grubu

Şehit polis ve askerlerin çocuğu olan üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bu yılki kontenjan ve burs miktarı belli değil. Başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü ile Genelkurmay Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacak.

www.tsk.mil.tr, www.egm.gov.tr


Çağdaş Eğitim Vakfı

ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Tel: (0212) 297 69 79
www.cev.org.tr


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Vakfı

Üniversitelerde öğrenim gören başarılı, maddi yönden desteğe muhtaç durumda Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş öğrencilere burs vermektedir.

ÇYDD Genel Merkezi
Şimal Sok. No:10 Şişhane/İST.
Tel: (0212) 252 44 33-252 03 53
Faks: (0212) 252 65 95-293 97 73


ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)

GAP Bölgesi’nde hizmet veren ÇATOM maddi durumu yetersiz 27 üniversite öğrencisine aylık 100 YTL burs verecek.

Tel: (0414) 314 17 50
www.gap.gov.tr


Deniz Feneri Derneği

Maddi durumu yetersiz ve başarılı 650 üniversite öğrencisine sekiz ay boyunca burs verecek. Burs miktarı belli değil.

Tel: (0212) 414 60 60
www.denizfeneri.org.tr


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Maddi durumu yetersiz 100 üniversite öğrencisine dokuz ay boyunca 100 YTL burs verilecek. Başvuruların ağustos ayının son haftasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Bölümü’ne şahsen yapılması gerekiyor.

www.diyarbakir-bld.gov.tr


Dr. Nejat S. Eczacıbaşı Vakfı

Vakfın yalnız müzik alanında verdiği bu bursun miktarı, ülke, okul ve gereksinimlere göre tespit ediliyor. Gençlerin sanat, kültür ve bilimsel araştırmalarına destek veren vakıf, mastır ve doktora düzeyinde de burs veriyor. Başvurular Mayıs-Temmuz aylarındadır.

Tel : 0212 281 0880


Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı

Ailesi Ege Bölgesi’nde ikamet eden veya Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerde öğrenim gören 400 üniversite öğrencisine 10 ay boyunca 100 YTL veriyor. En önemli kıstas ailenin ekonomik durumu, öğrencinin başarılı olması ve alınan eğitimin Ege Bölgesi sanayisine katkıda bulunacak nitelikte olması. Başvuru formları EBSO Vakfı’ndan temin edilebilir.

Tel: (0232) 441 09 09
www.ebso.org.tr


EKVA / Ali Ekinci Vakfı

Ekinciler Holding A.Ş.’nin kurduğu vakıf, holdingden bağımsız çalışıyor. Dört yıldır başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan toplam 100 üniversite öğrencisine burs veriyor. Başvurular her öğretim yılı başındadır.

Tel: 0212 881 34 17


ENSAR Vakfı

1979 yılından beri karşılıksız burs veriyor. Şu anda 700 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi burs alıyor. Anadolu şubelerinden referanslı gelen öğrencileri tercih ediyor.

Tel: 0212 513 0309 – 513 09 90


Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir ve Bilecik doğumlu işletme, iktisat ve mühendislik öğrencilerine burs veriyor. Geçen yıl aylık 100 YTL verildi ama bu yıl ne kadar ödeneceği belli değil. Başvurular eylül ayında başlayacak.

Tel: (0222) 236 03 60
www.eso.org.tr


Fatih Üniversitesi

2007 ÖSS sıralamasında üniversitenin burslu programlarını tercih eden adaylardan ilk 100’e girenlere aylık 750 YTL, ilk 500’e girenlere aylık 600 YTL, ilk bine girenlere aylık 450 ve ilk 3 bine girenlere ise aylık 150 YTL karşılıksız burs veriliyor. Ayrıca kitap masrafları da karşılanıyor.


Galatasaray Eğitim Vakfı

Galatasaray Lisesi’ni bitiren veya Galatasaray Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere burs veriyor. Geçen yıl burs miktarı aylık 150 YTL idi. Bu yılki burs miktarı ve kontenjanı belli değil. Başvurular eylül ayında, GS Eğitim Vakfı’na yapılacak.

Tel: (0212) 293 43 10
www.gev.org.tr


Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)

31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek... Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor.

Tel: (0322) 363 09 88 www.vaksa.org.tr


Haliç Üniversitesi Başarı Bursu

Üniversite, ilk 1000 arasında yer alan başarılı öğrencilerin 4 yıllık tüm eğitim ve öğretim masraflarını karşılıyor. Eğer öğrencinin ihtiyacı varsa yurt, yemek ve kitap bursundan da faydalanması söz konusu olabilir.


Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

TC vatandaşı olan, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.

Tel: 0212 217 04 01
www.husnuozyeginvakfi.org.tr


İstanbul Bilgi Üniversitesi

Burslu bölümü kazanan öğrenciler öğrenim ücreti ödemiyor. Her program ve sınıfın belirlenecek koşul ve kriterlerini yerine getiren bir öğrenciye, bir yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanıyor. Ayrıca spor, sanat ve kültür ile kısmi karşılıklı burs uygulaması var.

www.bilgi.edu.tr


İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor.

0212 449 40 00
www.ibb.gov.tr


İstanbul Sanayi Odası Vakfı

Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.

Tel: 0212 293 54 18
www.isov.org.tr


İTO Vakfı

İstanbul Ticaret Odası Vakfı’nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.

Tel: 0212 511 41 50


ICEP Burs Vakfı

Türki Cumhuriyetler dışında kalan yabancı ülke gençlerine, Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmak ve yurtdışında Türkiye hakkında olumlu bir kamuoyu oluşturmak amacıyla verilen burslar, öğrencinin Türkiye’deki tüm eğitim masraflarını karşılamakta ve ayda 150 dolar cep harçlığını içermektedir. Bunun yanında her yıl yurt içinde öğrenim gören 40 Üniversite öğrencisine ayda 20.000.000 TL’ye kadar karşılıksız öğrenim bursu verilmektedir. ICEP Vakfı’nın İngiltere, Kanada ve ABD’de de dil eğitimi amaçlı toplam 10 burslu öğrenci okutma hakkı vardır. ICEP Vakfı sayfalarından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz...

http://www.icep.org.tr


İstanbul Kültür Üniversitesi

Öğrencilerinin yüzde 25’i ÖSYM tarafından yerleşiyor ve öğrenim hayatı boyunca kesintisiz burs olanaklarından yararlanıyor. Öğrencilerin toplam yüzde 44’ü yani her 3 öğrenciden 2’si burslu okuyor. Burslar başarı ve ihtiyaç bursu olarak ikiye ayrılıyor.


İstanbul Sanayi Odası Vakfı

Eylül’de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18


İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı

İTÜ Vakfı 1984-85 öğretim yılından itibaren İTÜ öğrencilerine burs vermeye başlamış, başlangıcından günümüze kadar 7000 civarında öğrenci burslardan yararlanmıştır. Vakfın önemli amaçlarından birini oluşturan öğrenci yardımları her yıl artan sayı ve miktarda devam etmektedir. 1984-85 öğretim yılında 20 öğrenciye burs verilirken, 1999-2000 öğretim yılında burslarımızdan yararlanan öğrenci sayısı 500’e ulaşmıştır. Burslar; lisans, yüksek lisans ve doktora bursu şeklinde dağıtılmaktadır. Başlangıçtan günümüze kadar İTÜ öğrencilerine verilen toplam burs miktarı l998 yılı sonu itibariyle 300 milyar TL’yi aşmıştır. Çeşitli alanlara yönelik verilen burslarla ilgili detaylı bilgi sayfada sunulmuştur.

http://www.ituvakif.org.tr


İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği Vakfı

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Geçen yıl 45 kişiye ayda 70 YTL burs veren vakfın bu yılki burs miktarı ve kontenjanı belli değil.

Tel: (0312) 428 52 63


İstanbul Ticaret Borsası

İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nin işletme, siyasal bilgiler gibi bölümlerinde okuyan ve maddi desteğe muhtaç öğrencilere burs veriyor. Burs alacak öğrencinin başka bir yerden burs almamak şartıyla verilmektedir. Bursun devamı için alttan dersinin kalmaması gerekir. Burs için 1 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunuyor.

Tel: (0212) 511 84 40


İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden başvuru formu temin edebilecekler.

Tel: 0232 482 11 70
www.izmir.bel.tr


İzmir Ticaret Odası

Öğrenim bursu karşılıksızdır. Burs talebinde bulunan öğrencinin;
1. Bir başka kuruluştan burs almaması,
2. Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
3. Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması,
4. İzmir’de ikamet ediyor olması veya İzmir’deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.

Tel: 0232 441 77 77


İzzet Baysal Vakfı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla yerleştirilen öğrencilerle bu bölümlerdeki en yüksek puanlı Bolu doğumlu bir öğrenciye burs veriyor. Geçen yıl dokuz ay boyunca 100 YTL veren vakfın bu yılki burs miktarı belli değil.

Tel: (0374) 253 45 70


Kadir Has Üniversitesi Başarı Bursu

Bu burs, ÖSS sınavında puan türlerinin ilk 2000 kişi arasına giren SAY, EA, SÖZ tercihlerinde Kadir Has’la ilgili eğitim-öğretim biriminin kontenjanının % 20’si oranında öğrencilere verilir. Bu burs öğretim ücretinin tamamının alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca bu öğrencilere, kitap giderlerini karşılamak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen miktarda bir ek ödeme yapılabilir.


Kanserle Savaş Vakfı

İstanbul’daki tıp fakültelerinde okuyan ikinci sınıf ve üstü öğrencilere 12 ay boyunca burs veriyor. Aranan koşullar; bir üst sınıfa başarıyla geçmek, disiplin suçu işlememek, öğrenim kredisi dışında başka bir kurumdan burs almamak. Geçen yıl aylık 100 YTL ödendi. Bu yılki kontenjanı ve burs miktarı belli değil. Başvurular akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren tıp fakültelerinin öğrenci işleri bürosuna yapılacak.


Kepez Elektrik T.A.Ş.

Yetenekli, çalışkan ve başarılı olup, maddi yardıma muhtaç gençlere, yüksek öğrenimleri süresince destek sağlamak amacıyla şirket yüksek öğrenim ve lisans üstü öğrenim gören öğrenciler, burs verilmektedir.

Başvuru Adresi: Kepez Elektrik TAŞ PK 77 07001 Antalya
Tel: (0242) 221 21 00 (9hat)
Faks: 221 21 10-11


Kızılay Gençlik Müdürlüğü

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

Tel: 0312 430 23 00


Koç Üniversitesi Yüksek Başarı Bursu

ÖSS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içinden burslu olarak yerleştirilen öğrencileri kapsar. Bu öğrencilere sağlanan burs öğretim ücretini, masraflarına katkı olarak 9 ay süreyle ayda 150 dolar karşılığı YTL burs desteğini, öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını kapsar. Bu öğrencilerden yurtta kalmayı tercih etmeyenlere 9 ay süreyle ayda 100 ABD doları karşılığı YTL ayrıca ödenir. Bütün bunlara ek olarak Yüksek Başarı Burslu öğrenciler, üniversitenin Çalışma Bursu programından da faydalanabilirler


Koç Vakfı

Boğaziçi, Marmara, İTÜ ve Ege Üniversitelerine burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri haricinde yılın 10 ayı burs veren Koç Vakfı’na müracaat 1 Eylül’de başladı.

Tel: (0216) 531 00 00


Kurtsan Bilim Sanat ve Eğitim Vakfı

Her yıl çalışkan kız öğrencilere burs veriyor. Başarılı kız öğrencilere karşılıksız ayda 100 milyon lira olarak verilen bursa başvurmak için sadece yoksul ama başarılı olma şartı aranıyor


Lions Clup International

Lions kulüp temsilciliklerinin bulunduğu her ülkede alan sınırlaması olmadan başarılı öğrencilere yurt içi ve dışı bursları verilmektedir. Başvurular adrese yapılabilir.

Lionslar Spor ve Kültür Vakfı E-5 üzeri No:34 Mimar Sinan Büyükçekmece-İstanbul
Tel: (0212) 296 54 44


Malatya Eğitim Vakfı

Her yıl 800 öğrenciye burs veriyor. Bursiyerlerin yüzde 80’ini Malatya doğumlu, yüzde 20’sini Malatya’da okuyan üniversite öğrencileri oluşturuyor. Bu yılki tutar belli değil.

Tel: (0212) 251 37 38


Milli Eğitim Bakanlığı

Yabancı Hükümetlerce 2001-2002 öğretim yılı için Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili açıklamaların yer aldığı sayfada, ülkelere ve konularına göre verilen bursların ayrıntılarını bulabilirsiniz...

http://www.meb.gov.tr


Okan Üniversitesi Onur Bursu

Okan Üniversitesi’ne yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere öğrenim ücretinden muafiyet yanında 9 ay süreyle aylık 500 YTL., ilk 101-500’e giren öğrencilere 400 YTL., 501-1000 arasına girenlere 300 YTL burs veriliyor.


Osman Gazi İlim ve Kültür Vakfı

Yüksek öğrenim öğrencilerine yardım yapılmaktadır.

Adres : Osman gazi cad. Tek sk. No 18 Bursa


O.D.T.Ü. Vakfı

O.D.T.Ü. de okuyan fakir öğrencilere burs verilmektedir.


O.D.T.Ü. Prof. Dr. Mustafa M. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı

Vakıftan bir öğrenciye verilecek bursun aylık tutarı ve bu bursu alacak öğrenci sayısı bir önceki yılın özelliklerine göre mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Başvuru: Her yılın Ekim ayı sonuna kadar vakıf başkanlığına veya O.D.T.Ü. kayıt kabul müdürlüğüne kredi istem dilekçesiyle başvurmaları gerekir.
Genel Müd.: Billur sk. No: 13/5 Kavaklıdere / Ankara
Tel: 0312 426 1068 – 426 1069
Eğitim: Gençlik cad. Bitiştiren sk. No: 30 Anıttepe/ Ankara
Tel: 0312 230 7113 – 230 8304


Prof. Bedii ve Prof. Fevzi Beyzioğlu Kardeşler Vakfı

İstanbul hukuk ve İstanbul iktisat fakültesi öğrencilerine burs verilir.

Adres : İstiklal cd. No: 311 Kat 5 Beyoğlu / İstanbul


Prof. Tahir Taner Vakfı

İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs verilir.

Adres: Abideyi Hürriyet cad. No: 175 Tan apt. Şişli / İstanbul


Rotary International

Yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans eğitim bursu veriliyor.Türkiye’de verilen burslar işletme, ekonomi, mühendislik, güzelsanatlar alanlarında Amerika, Kanada, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde kullanılmak üzere 9 ay süreyle veriliyor.

Rotary International Reşit Galip Cd. İlkadım Sk. No:1 06700 Gaziosmanpaşa-Ankara
Tel: (0312)447 44 27


Sabancı Üniversitesi Yüksek Onur Bursu

İlk 200’e giren adaylara verilen büyük bir burs. Burs hakkı kazanan öğrenci şu imkanlardan yararlanıyor: Yıllık Öğrenim Ücreti’nin tamamından muafiyet, Yeni Teknoloji Kullanım ücretinden muafiyet (Yıllık 500 YTL), 4 kişilik yurt ücretinden muafiyet (Yurtta kalmak istemeyen öğrenciye güz ve bahar dönemlerinde 500 YTL ödeme), 9 ay boyunca ayda 250 YTL nakit ödeme, bursun devamı için yıl sonu genel ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekiyor. Ayrıca her öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye ediliyor.

http://www.sabanciuniv.edu.tr


Safa Eğitim ve Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Yüksek öğrenimde okuyan öğrencilere burs ve barınma imkanı.

Adres : Dokuzuncu cad. 5/1 Demetevler / Ankara
Tel: 0312 336 1226
Şube : Malta Fatih cad. No 12/2 Fatih / İstanbul
Tel : 0212 523 3140


Samsun İlim ve Kültür Tanıtma Vakfı

Ankara’da bir yüksek öğretim kurumunda okumakta olan Samsunlu öğrencilere karşılıksız burs verilir.

Başvuru Tarihi: ekim ve haziran aylarında yapılır.
Adres: Necatibey cad. 13/4 Sıhhiye / Ankara
Tel: 0312 230 5598


Sani Konukoğlu Vakfı

Her yıl 1118 üniversite öğrencisine burs veriyor. Bu yıl 280 kontenjanı var. öğrenciler puantaj sistemine göre belirleniyor. Burs miktarı net asgari ücretin yarısı. Vakıf burs verdiği öğrencilerin devlet bursu almalarına sınırlama getirmiyor. Gaziantepli şehit çocukları hiçbir koşul olmadan, bedensel sakatlığı olan çocuklarsa raporla belgeleyerek bursa hak kazanıyor. Başvurular internetten yapılabilir.

Tel: (0342) 211 33 90
www.sankovakif.com


Sema Yazar Gençlik Vakfı

Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.

Tel: 0312 440 16 16
www.semayazar.org.tr


Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Vakfı

Üniversite öğrencilerine burs verilir.

Cumhuriyet Üniversitesi Kampusu SİVAS


Siyasal Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı

Vakıf siyasal bilgiler fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim ve araştırma bursu sağlamayı ve imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardımda bulunmayı amaçlamaktadır.

Adres : Ambarlar Yolu cad. Merkez iş hanı 12/28 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 229 9527


Sosyal Demokrasi Vakfı

Burs ücreti ekim haziran döneminde aylık olarak ödenir.

Tel : 0212 293 84 43


Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı

001 öğrenci yardım fonu. Bu fondan maddi güçten yoksun gençlere tahsillerine devam edebilmeleri ve hayata atılmaları için burs verilmektedir.

Adres : Necatibey cad. 27/8 Yenişehir / Ankara
Tel : 0312 229 93 81 – 231 27 86


Şefkat Vakfı

Üniversitede okuyan fakir ve yetim öğrencilere burs ve barınma imkanı sağlanmaktadır.

Adres : Havlucular sk. No: 11 Fatih / İstanbul
Tel : 0212 522 43 38


Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

Tel: 0216 321 89 88
www.tog.org.tr


Teknik Eğitim Vakfı

Tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlanır.

Adres : Sultanbulhamam Saka Mehmet sk. Mermerci han Eminönü / İstanbul
Tel: 0312 417 99 31


Tıp Fakültesi Vakfı

İstanbul tıp fakültesi öğrencilerine verilmektedir.

Adres : Tıp fakültesi Dekanlığı İstanbul


Tübitak

2000-2001 öğretim yılında; orta öğrenimi sırasında, ülkemiz adına TÜBİTAK’ın katılmakta olduğu Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan veya TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenmekte olan Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nda ödül alan ve daha sonra ülkemiz adına katıldığı Uluslararası Proje Yarışmalarında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ya da yine TÜBİTAK tarafından düzenlenmekte olan Ulusal Bilim Olimpiyatları’nın İkinci Aşama Sınavları’na, lise öğreniminin son sınıfında katılarak, bu sınavlar sonucunda derece alan ve lise öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk ÖSS sonucunda üniversitelerimizin temel fen bilimleri (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik) bölümlerinden birini kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere sunulan burs imkanlarının duyurulduğu sayfa...

http://www.tubitak.gov.tr


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun vermiş olduğu yurt dışı eğitim burslarının tanıtıldığı sitede; yurt dışından temin edilen burslar ve TAEK yurt dışı bursları olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Yurt dışına eğitime gönderileceklerde aranan özellikler, bu kişilerin seçimi, burs süresi ve uzatmalar, mecburi hizmet sayfada ayrıntıları verilen konulardan yalnızca birkaçı.

http://www.taek.gov.tr


Türk Anadolu Vakfı

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Koşullar ve miktar belli değil.

Tel: (0332) 351 23 70


Türk Eğitim Vakfı

Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.

Tel: 0212 217 58 58
www.tev.org.tr


Türk İş – İşçi Eğitim Vakfı

Üniversitede okuyan işçi çocuklarına yardım ve burs verilmektedir.

Adres : Bayındır sk. No : 10 Yenişehir / Ankara


Türk Petrol Vakfı

Tıp veya teknik fakültede okuyan öğrencilere öncelik verilir. Müracaatlar 1-20 ekim tarihlerinde kabul edilmektedir.

Adres : Galatasaray Yeni Çarşı Vakıf Hanı No : 2022 Beyoğlu / İstanbul


Türk Silahlı Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından subay olarak yetiştirilmek üzere fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere askeri öğrenci statüsünde TSK Personel Kanunu gereklerine göre burs verilmektedir


Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı

Ziraat fakültesinde okuyan başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerden 20 kişiye karşılıksız burs verilir. Başvuru için vakıftan başvuru formu almalıdır. Müracaat ekim ayında yapılır.

Adres : Sakarya cad. No: 30 Yenişehir / Ankara
Tel : 0312 433 69 09


Türkiye Diyanet Vakfı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nda çalışan, buralardan emekli olan, buralarda çalışırken veya emekli olduktan sonra vefat edenlerin yüksek öğretim kurumlarında okuyan çocuklarına, İmam-Hatip Lisesini birincilikle bitirerek İlahiyat Fakültesine devam eden öğrencilere, Yurtdışından öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerden, süresinde müracaat edip uygun görülenlere, her yıl Mütevelli Heyeti’nce belirlenen kontenjanı geçmemek üzere karşılıksız burs verilir. Gerekli şartları taşıyan öğrencilerden Vakıftan burs almak isteyenlerin, "Türkiye Diyanet Vakfı Burs İstek Formu’nu eksiksiz doldurarak, Ekim ayı içerisinde doğrudan Genel Müdürlüğe teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Dr. Mediha Eldem Sk. No: 89 - 06640 Kocatepe - Ankara
Telefon: 0312 417 12 35 / 557
http://www.diyanetvakfi.org.tr


Türkiye Kızılay Derneği

Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere üç ay süre ile ve başarıları devam ettiği sürece verilmektedir. Başvurular eylül ayında tüm Kızılay şubelerine yapılmaktadır.

Tel: 0312 430 23 00


Türkiye Milli Kültür Vakfı

Lisans ve yüksek lisans doktora öğrencilerine burs verilir.

Tel : İstanbul ( Gnl. Mrkz.) 0212 526 2737 – 513 2417
Ankara 0312 425 48 82 – 417 01 80


Türkiye Tabipler Vakfı

Tıp fakültesi öğrencilerine burs verilir.

Adres : Sağlık sk. No:21 Yenişehir / Ankara
Tel : 0312 431 45 65


Türkiye Yardımseverler Derneği

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs yardım ve barınma imkanı

Adres
Beyoğlu: Galip Dede cad. no: 48 Tünel
Kartal : Bağdat cad. Dizdar han No: 32
Büyükyalı : Tel : 0212 366 91 42
Bakırköy : Demet sk. Çamlık 3/1 Yeşilyurt / İstanbul, Tel : 0212 573 39 83
Kadıköy : Yoğurtçu Parkı cad. Navisaray apt. No: 16/1, Tel : 0212 336 4520


Türk Milli Kültür Vakfı

İstanbul’daki üniversitelerde okuyan 310 yükseklisans ve doktora öğrencisine burs veriyor. Yüksek lisans öğrencilerine 140 YTL, doktora öğrencilerine 175 YTL verilecek. Başvuruların vakıf adresine şahsen yapılması gerek.

Tel: (0212) 417 64 78


Sosyal Demokrasi Vakfı

Burs ücreti ekim haziran döneminde aylık olarak ödenir.

Tel : 0212 293 84 43


Uran Vakfı

Uran Holding kurucusu İsmet Uran adına burs veriyor. Deprem bölgesinde olan ve mühendislik alanlarında eğitim gören başarılı öğrencilere burs veriliyor. Yılın 9 ayı verilen bursun 2000 yılı miktarı 30 milyon idi.

Tel: (0216) 343 10 00


Vehbi Koç Vakfı

Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

0216 531 00 00
www.vkv.org.tr


Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül - ekim aylarında yapılır.

0232 482 22 00
www.yasar.com.tr/vakif


Yeditepe Üniversitesi

ÖSS’de ilk 5 bin içine giren ve burslu bölüm kazanan öğrencilere otel, yemek ve 8 ay boyunca ayda 160 YTL veriyor.

www.yeditepe.edu.tr


Yurtkur Vakfı

Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve barınma imkanı sağlanmaktadır. Müracaat için kredi yurtlar kurumunu yurtlarında kalan öğrenciler yurt müdürlüklerine, diğer öğrenciler vakıf merkezine başvurulmalıdır. Başvuru kasım ve aralık ayında yapılır.

Adres : Mithatpaşa cad. No: 54 / 11 Yenişehir / Ankara
Tel : 0312 431 36 70 – 431 63 56


Yüksek Öğrenim İlim ve Yardımlaşma Vakfı

Üniversite öğrencilerine burs verilmektedir. Bursların çoğunluğu Bursa’da okuyan öğrencilere verilir. Müracaat 15 Eylül – Ekim tarihleri arasında yapılır. her sene bursiyerlere giyecek yardımı yapılır. Arapça ve ingilizce kursları yanında yaz kampları da düzenlenmektedir. Adres : İperçilik cad. M. Karsaklı apt. No: 29/2 Setbaşı / Bursa


Yüksek Öğretim Kurumu

Sayfada verilen burs rehberi, burs veren kurum ve kuruluşların adres, telefon ve fakslarına öğrencilerin ve araştırmacıların ulaşabilmesi amacıyla konulmuştur. Burs almak isteyenlerin belirtilen kurum ve kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir.

http://www.yok.gov.tr


Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı

Üniversite öğrencilerine lisans mastır doktora bursları ve barınma imkanı sağlanmaktadır.
Adres : (genel mrk.) Fevzipaşa cad. no: 29/3 Fatih /İstanbul
Tel: 0212 525 93 70
Konya : Küçük M. Altunbağ sk.
Ankara : Strazburg cad. no: 18/19 Sıhhiye
Tel: 0312 230 16 89